Hemsidan för Sveriges infantilister.
Uppdaterad den 6/9 2000.

E-post: ankstjartsbyxa@hotmail.com

To the english reader:

There is no english material on this page.The reason is very simple; There are so many good english adult baby pages about infantilism on the net today so you won´t miss this one. But in swedish, there are only a few.

Välkommen till Babybulletinen!

Låt mig redan inledningsvis slå fast följande: Infantilism är en sexuell variation, precis som transvestitism eller sadomasochism. En infantilist är en vuxen människa som får sexuell
stimulans av att klä sig i blöjor och babykläder och av att själv bli behandlad som en
liten bebis. Infantilism har alltså ingenting alls med barn att göra. Tänder man på  barn så är man en pedofil och pedofili är något som den här hemsidan tar kraftigt avstånd ifrån.


Viktigt att påpeka är också följande; Många infantilisters fantasier innehåller ett visst mått av sexuellt tvång. Det ligger så att säga i infantilismens natur, eftersom symboliken i blöjbärandet ofta handlar om påtvingad underkastelse och förlust av kontroll. I fantasins värld är allting tillåtet, men om man ska ägna sig åt infantilism "på riktigt" så måste det alltid handla om frivillighet och ömsesidighet. Den här hemsidan tar alltså starkt avstånd från alla former av utnyttjande av andra människor, barn som vuxna.

Det här är självklarheter för oss som ägnar oss åt infantilism, men för tydlighetens skull vill jag ändå ta upp dem. Jag tror nämligen inte att det finns någon annan sexuell variation som är så tabubelagd och stigmatiserad som just infantilismen, och det beror säkert i första hand på rädslan för att bli sammankopplad med pedofili.

Det börjar finnas en hel mängd hemsidor av och för vuxna bebisar. Jag ska försöka dra mitt strå till stacken på ett lite annorlunda sätt. Babybulletinen kommer mer att ha karaktären av en någorlunda aktuell tidning än av en lagerlokal om du förstår vad jag menar. Min målsättning är inte att lägga upp en uppsjö av bilder som redan finns på tusen andra hemsidor och inte heller att länka till alla sidor som kan vara av större eller mindre intresse för oss stora bebisar. Snarare vill jag göra en sida som tar infantilism på allvar. Jag ska försöka att lägga upp material som jag själv tycker är bra, använda min egen smak som måttstock helt enkelt. Det här är emellertid mitt första försök att göra en WWW-sida, så jag hoppas att du till en början har överseende med eventuella tekniska klantigheter. Trevlig läsning, hoppas

Hannes

Till innehållssidan:

Vidare.

Babybulletinens forum hos e-groups.

Nytt 6/9 2000.

Gå med i Babybulletinens nya forum hos e-groups!
Diskutera, debattera, skicka bilder, var med i undersökningar e.t.c. En kul vidareutveckling av websidan.

Subscribe to babybulletinen
Powered by www.egroups.com

This Adult bABY Ring site owned by Hannes.
[ Previous 5 Sites | Skip Previous | Previous | Next | Skip Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]
Hosting by WebRing.