Mijn ziel kan geen trap naar de hemel vinden tenzij
die door de schoonheid van de aarde leidt

~ Michelangelo ~

WELKOM


Steeds meer mensen zijn in onze drukke samenleving op zoek naar een spiritualiteit die hun liefde voor de natuur en de aarde tot uiting brengt.

Duizenden jaren geleden leefden de mensen in direct contact met de natuur. Ze kende de aarde, de zon en de maan. Ze kende de cylcus van het leven. Het leven hing af van jacht en landbouw. Zo werd de natuur rondom de gemeenschap scherp in de gaten gehouden om een goede of een slechte oogst te kunnen voorspellen. Mensen stonden in contact met de natuur die zij ook aanbaden. Ze begonnen speciale rituelen uit te voeren voordat ze op jacht gingen en vierden feesten op speciale momenten in het seizoen om zo de jacht en de landbouw tot een succes maken.

Stromingen waarbij het herstellen van dit contact met de natuur centraal staat beleven momenteel een renaissance.

Hekserij en Druidisme zijn 2 van deze grote stromingen binnen de westerse heidense traditie. Enige tijd geleden was er nog een duidelijk verschil tussen zaken waar heksen en druiden zich mee bezig hielden. Heksen waren geinteresseerd in magie en toverformules, terwijl druiden juist aandacht hadden voor geschiedenis, Keltische mythen en een meer "spirituele" dan een "magische" benadering van het leven. In de afgelopen jaren is dit veranderd. Veel heksen zijn geinteresserd geraakt in de geschiedenis van de druiden, de keltische myten, en de kennis van bomen en dieren die de druiden van oudsher hadden. Tegelijkertijd zijn steeds meer druiden geinteresserd geraakt in de meer intuitieve en magische benadering van het leven dat men bij heksen aantreft. Het samengaan van deze 2 stromingen wordt wel de term `Druiderij` aangeduid.


Een andere stroming waarvoor de belangstelling toeneemt is het Sjamanisme Natuurvolkeren over heel de wereld kennen de sjamaan. Er zijn grote verschillen tussen modern en traditioneel sjamanisme. Traditioneel is dat sjamanistische handelingen verricht worden ten overstaan van en met de hele gemeenschap, terwijl tegenwoordig de handelingen meer beoefend worden door het individu. Het doel is vaak spirituele groei en heling. Het modern sjamanisme is vooral gebaseerd op de cultuur van de Noord Amerikaanse indiaan.


De elfenwereld De moderne westerse culturen doen deze overleveringen vaak af als verhalen die voortkomen uit de geest van bijgelovige mensen. De psychologie vat de verhalen op als fantasie´┐Żn geprojecteerd door het emotionele onderbewustzijn of archtypen van het collectief menselijk onderbewustzijn. Toch geloven veel volken in een magisch rijk dat vrijwel is vergeten in de moderne wereld waar zintuigen een belangrijke rol spelen.


Een verkenning van de verschillende stromingen:

Hekserij

Druidisme

Sjamanisme

De wereld van de ElfenHier vind je prachtige gedichten en inspirerende verhalen,
met een apart hoekje voor een verzameling gedichten over Alzheimer.
Bolivia en Peru

Egypte

Nepal en Tibet

El Mundo Maya

Sicilie, Rome & Napels

Thailand

Mali

Sri Lanka

Ecuador & Galagapos

Linken &Webringen


In memoriam


 

 


Site Fights Spirit Counter


Click 

here to send this site to a friend!

 

 

 

Hosting by WebRing.