นสพ. สยามรัฐ์
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2543

ข่าวพาดหัว
คลั่ง "ฮิเดะ" … น.ส. วชิราภรณ์ หรือน้องกวาง แก้วศรีนนท์ อายุ 15 ปี นร. สุรศักดิ์มนตรี ฆ่าตัวตายด้วยการ
กระโดดแฟลตคลองจั่น ตำรวจพบในห้องมีภาพของ "ฮิเดะ" นักร้องนำวงเอ็กซ์เจแปน ติดอยู่เต็มไปหมด
คาดว่าการกระโดดตึกน่าจะมาจากสาเหตุเกิดคลั่ง "ฮิเดะ" จนต้องฆ่าตัวตาย

ข่าวหน้า 1

back

Hosting by WebRing.