Go Adında Bir Oyun

Bu yazı "Go Kitabı" adlı tercüme ettiğim kitapta yayınlandığı için en azından bir süre internette yayınlamayacağım. Go için kaynak nereden bulabiliriz bağlantısında kitapla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Go oyunu belki de bilinen en eski zeka oyunudur. Antik çağlarda Çin’de oynanmakla beraber, yaklaşık yedinci yüzyıldan itibaren Japonya’da yaygınlaşmış ve Japonlar oyunda Çinlileri geçmişlerdir, öyle ki artık Türkiye’de tavlanın olduğu gibi Japonya’nın milli oyunu haline gelmiştir.


 Seviyeler

Sho-dan nedir? Sho-dan ‘oyunu biliyorum’ diyebilmenin ilk seviyesidir. Bu seviyede biri go karsılaşmasını ustalıkla takip edebilir.

Peki, bu seviyeye ulaşmak zor mudur? Zordur. Öğrenci seviyesi 30 basamaktır. Yeni başlayan birine verilen seviye ise 30 Kyu’dur. İlerledikçe 1 Kyu’ya kadar yükselir. Oyunu öğrenmiş sayılır ve Sho-dan (ilk siyah kuşak) olur. Siyah kuşak amatörlerde 7. dan’a (7. seviye) kadar yükselir. Seviyeler:

En düşük-----------------------------------------I-----------------------------------------En Yüksek

30 Kyu______________15Kyu_________1Kyu - 1Dan___________5 Dan___________7-9 Dan


Ek : Go Oyuncuları Derneğinin seviyelendirme sistemi.

Ana Sayfa

 

 

Hosting by WebRing.