TAZKIRAH

AQIDAH :
Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-tuhan selain AlLah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci AlLah yang mempunyai Arasy daripada apa yang mereka sifatkan.
- Al Quran : Surah Al-Anbiyaa' - Ayat 22

PENJELASAN :
Mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah AlLah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan AlLah, yang mana setiap unit alam ciptaan AlLah ini memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. Kewujudan alam yang seindah dan sekemas ini tidak akan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya tanpa tadbir dari AlLah yang Maha Berkuasa.

UCAPAN SELAMAT HARI LAHIR
( Bulan Jun/Julai 2006 )

KEPADA :

1)
Dengan ucapan :
Daripada :

2)
Dengan ucapan :
Daripada :

AKTIVITI SEMASA
( Bulan Jun/Julai 2006 )

1)

Tarikh / Masa :
-
Program :
-
Tempat :
-
Nota :

2)

Tarikh / Masa :
-
Program :
-
Tempat :
-
Nota :
PERHATIAN : Untuk ruangan ' Ucapan Selamat Hari Lahir ' dan ' Aktiviti Semasa ', sila hantarkan maklumat tersebut atau kad jemputan kepada jianiz@yahoo.com sebelum tarikhnya, untuk disiarkan.

MOHON SUMBANGAN : Pihak Penyelenggara memohon sumbangan kewangan dari anda bagi menanggung kos penyelenggaraan laman ini dan mengisi Tabung Majlis Pertemuan Persaudaraan. Sumbangan bolehlah disalurkan ke akaun Hong Leong Bank A/c No. 012-50-17935-7 diatas nama Juhari Itam Ahmad. Sekian, terima kasih diatas sumbangan anda.
WAALLAHU A'LAM
Hosting by WebRing.