logo Chi Instituut
CLICK HERE FOR CENTERPOINTE
The Most Powerful Personal Growth Program
THE FENG SHUI Award

Welkom op onze website
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Chi Instituut. Op deze website treft u steeds weer de meest actuele informatie over onze cursussen, het instituut zelf en verder allerlei andere zaken die met Fengshui in het algemeen en het Chi Instituut in het bijzonder te maken hebben. Wij trachten deze site zo veel mogelijk, doch minimaal één maal per maand, te actualiseren.
U bent bezoeker :. Laatste update 27 november 1998.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Chi Instituut.


Search 
 
Explore 
SmartLinks from LookSmart (sm)

Wind & Water Ring

Member of Wind & Water Ring

Member of the Wandering Daoists
Taoism DepotHosting by WebRing.