Här förmedlas för och nackdelar från min personliga synvinkel.

Sevärda Anime:
Black Magic M-66
the Castle of Cagliostro
 
 
 
 
Håll dig borta från dessa:
Devil Man
Tekken - the motion picture
 
Hosting by WebRing.