Welkom bij Phelsuma daggekko's!

Een geheel vernieuwde site met nog meer informatie en een veel duidelijkere opmaak. Alle overbodige zaken zijn verwijderd (o.a. de chatbox, deze had totaal geen nut met dit bezoekersaantal). Kortom, er heeft een frisse wind door deze site gewaaid. Ik hoop dat u zeker vaak terug zult komen om informatie en verdere veranderingen te komen bekijken.
Welcome to Phelsuma daygeckos!

A completely renewed site with even more information and a clearer markup. All useless things have been removed (like the chatbox, the number of visiters was far to low to make a chatbox usefull). So a fresh wind blew through this site. I hope you will come back regulary to get information and look at the future changes on this site.


Deze Nederlandse terrariumwebs site is van J. Vissenberg.
[ Vorige 5 Sites | Vorige | Volgende | Volgende 5 Sites | Random Site | List Sites ]

This Ring of Herpetoculture site is owned by
J.Vissenberg.

Want to join the The Ring of Herpetoculture??
[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]
Hosting by WebRing.