Произходът на акита датира от 500 години пр. н. е., когато тази порода кучета мигрират от континенталната част на Китай към островите на Япония. Кучетата били използвани за лов на патици, птици, дребен дивеч, елени, лосове, антилопи, маймуни, глигани, мечки, включително и 400 килограмовата японска мечка Yezo. Те също били използвани за пастирски кучета, пазачи във войската, водачи на шейни и впрягове и като полицейски кучета.
Hosting by WebRing.