La utilització de grans (mega) pedres (lithos) en la construcció és un fenomen que pot observar-se tant en les primeres societats agropecuàries (dòlmens, menhirs) com en les societats històriques (muralles, edificis públics...).
La investigació moderna, però, ha reservat el terme “megalític” per a definir un seguit de monuments, els més freqüents dels quals són els sepulcres d’inhumació individual o col·lectiva, característics d’una extensa zona d’Europa entre el V i el II mil·lenni aC.
Aquests sepulcres es troben bàsicament en dues àrees: la de la façana atlàntica de l’Europa occidental i la de l’Egea-Mediterrània occidental. El fenomen megalític a Catalunya s’insereix en la primera d’aquestes zones, que es caracteritza per la presència de menhirs i dòlmens.
A Catalunya els monuments megalítics van ser un dels primers fenòmens que van atreure l’atenció dels investigadors des del segle XIX, que generaren una extensa literatura.

megalitisme@hotmail.com

Salviamo la Necropoli di Montefortino

The Stone Circle
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]

Hosting by WebRing.