Gube

Utredning av transsexuella för godkännande av könsbyte.

Hur går utredningen till i Sverige? När kan man få hormoner? När kan man få förnamnsbyte? När kan man få operationer? Nytt personnummer? I vilken ordning och när kommer operationerna? Måste man operera sig?

Jag skulle gärna ge er de rätta svaren, och jag ska göra mitt bästa för att ge er några, men låt oss allra först konstatera att, vad än somliga läkare må säga, det går till litet olika på olika ställen i landet och framför allt väntetiderna, hormondoserna och tågordningen skiljer en hel del.

Hur är det tänkt att gå till?

Lagen

Könsbyte regleras av "Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall" från 1972 pil. Det var den första lagen i världen för transsexuella. Det kan man ju vara stolt över, men å andra sidan kan man misstänka att den då också blivit lätt föråldrad, och därför har också texten korrigerats emellanåt.

Vad säger den då? Bland annat att den som lever i en viss könsroll sedan en tid tillbaka, och kan förmodas fortsätta med det, har rätt att få detta kön registrerat som sitt. Man måste dock vara myndig, svensk medborgare och ogift, för att lagen ska vara tillämplig. Speciellt det där med ogift har kritiserats på senare tid.

Tillämpningen

Det finns ett dokument från Socialstyrelsen som heter Utredningsgång Könsbyte. Jag har en version från 1996 som jag skrivit av här pil. Dessvärre vet jag inte om det finns en nyare version. Den här versionen är hursomhelst ganska intressant, och jag tänkte jag skulle kommentera ett par saker.

I inledningen står att utredningen ska pågå i minst två år innan ansökan om könsbyte skickas till Socialstyrelsen, men det förekommer inte allt för sällan att den skickas redan efter ett och ett halvt år.

Att det ska vara en expert som står för utredningen, innebär i praktiken att den kan göras av en psykiater per sjukhusregion och den personen befinner sig i en ort med universitetssjukhus.

Vilka test som görs i den psykologiska bedömningen torde också variera en hel del men det står ju redan i dokumentet. Jag hade gärna gjort ett intelligenstest, men fick inte. Syftet med dessa test är naturligtvis att kontrollera att man är psykiskt stabil och inte lider av andra problem som man borde ta itu med först.

Den somatiska undersökningen omfattade i mitt fall inte EEG, i övrigt ser det bekant ut.

Remiss till plastikkirurg - tja, "Kirurgen ger då information om vad som kan respektive inte kan åstadkommas med ingreppen." är inte den beskrivning jag skulle ge det hela. Det var ett femminutersbesök och jag borde ha förberett mig med att skriva upp alla frågor jag hade, för kirurgen hade inte förberett någon information, utan frågade bara om jag ville veta något och bad mig som hastigast dra av mig på överkroppen.

Hormonbehandling: I Sverige anser man inte att det är nödvändigt att mäta testosteronkoncentrationen under behandlingen. I Tyskland anser man att det vore fullständigt oansvarigt att inte mäta den. Vem som har rätt vet jag inte, men jag vet att det svenska argumentet är att man tittar efter vilken fyskisk effekt hormonerna har istället.
Det vore ju inte alls en dum princip, men sanningen är att ingen annan än patienten själv någonsin kontrollerar den saken, och patienten får ingen information om vad han ska titta efter.
Hur ser man att man får för litet testosteron? Min mens fortsatte i fem månader efter behandlingens början, vilket jag definitivt tog som ett tecken på att 250 mg testo var fjärde vecka var alldeles för litet i mitt fall. Det krävdes dock rätt hårda ord innan jag lyckades få min utredare att tycka detsamma.
Hur ser man att man får för mycket? Kroppen kan samla på sig på tok för mycket vatten (vilket ger högt blodtryck bl a), man kan bli väldigt loj direkt efter en spruta eller man kan upptäcka att man får typisk kvinnlig fettfördelning ("ridbyxor"), vilket är ett tecken på att det är för mycket testosteron i kroppen. √∑verskottet omvandlas nämligen till östrogen.

Det gäller i alla lägen att det är bäst att man försöker skaffa sig all nödvändig information själv, istället för att förlita sig på sin utredare.

Ansökan till Socialstyrelsen

Ansökan skall fyllas i av utredningsläkaren och undertecknas av sökanden. Det är alltså utredaren som tilhandahåller blanketten, men för nyfikna så finns framsidan av blanketten här pil(Varning stor fil!).

Det är viktigt att alla undersökningar verkligen är gjorda innan ansökan skickas in. Min utredare tyckte att den gynekologiska undersökningen hinner vi ju med medan Socialstyrelsen grubblar över ansökan, men Socialstyrelsen lyfte inte ett finger förrän gyn-undersökningen var gjord, så det var bara förlorad tid.

Om det då går bra så kallas man efter ett halvår till socialstyrelsens rättsliga råds (SRR) möte. Dvs man inbjuds att närvara om man vill. Formuleringen är viktig, för om SRR kallade in en till mötet skulle de tvingas betala resekostnaderna, men eftersom man bara inbjuds får man betala själv. Jag frågade om de skulle ha beslutat positivt även om jag inte kommit till mötet och de svarade "förmodligen inte, vi vill gärna se och prata med sökande". Frivilligt tvång, alltså.

Namnbyte

Om allt går vägen får man ett besked om detta på fint papper (scannad version här,pil också detta en rätt stor bild). Samtidigt meddelas beslutet att tillstyrka namnbytet till Patent- och registreringsverket (PRV) som skickar en blankett till sökanden och ber honom ansöka om nytt namn. Det är alltså visserligen SRR som tillstyrker att man får byta namn, men det är fortfarande PRV som bestämmer vilket namn man får byta till (Hur man byter till så kallat könsneutralt namn innan man ansöker om könsbyte behandlas superkort här pil, beskrivningen ovan gäller byte av alla förnamn till namn som inte behöver vara könstneutrala).

PRVs blankett ser ut så här pil, och efter sisådär 6-7 veckor kommer ett beslut.pil

Vägverket, som jag gärna skulle vilja utnämna till Sveriges mest väloljade myndighet (ett fantastiskt internet-site hade de också när jag behövde info), skickade genast ett formulär för att skaffa nytt körkort. Där behövde man inte anstänga sig själv, utan de skickade ut det automatiskt. Samma sak vid personnummerbytet.

Personnummerbyte

Personnummerbytet hanterades av Skattemyndigheten och meddelades på en så torftig lapp att jag inte ids scanna in den. Det gick i mitt fall fort. Femton dagar efter avlägsnandet av mina äggstockar hade jag det nya personnumret. ∆íntligen kunde jag få ett pass med rätt kön inskrivet.

Operationer

Min utredare ansåg att bröstoperation kan man inte få förrän socialstyrelsen sagt sitt, detta trots att socialstyrelsens beslut inte alls behövs för bröstreduktion. De flesta transmän jag känner har också gjort första bröstoperationen innan ansökan behandlats av socialstyrelsen. Jag hade gärna velat bli av med mina utväxter i storlek C+, men när SRR hade beviljat operation så förmodade alla att jag redan haft bröst-op, så jag blev istället direkt kallad till operation nertill (vilken ägde rum fyra månader efter SRRs beslut). Första bröstoperationen kom därmed först nio månader efter SRRs beslut, dvs ett och ett halvt år efter jag börjat med testosteron. Ena sidan hade efter operationen fortfarande drygt B-kupa, och så såg jag fortfarande ut två år efter att jag började med testosteron, eftersom jag fortfarande väntade på den operation som skulle fixa detta. Suck.

Alltså kan det även här löna sig att se till att man själv behåller initativet, men lätt är det inte.

När är man färdigopererad? Tja, jag har inte lärt känna någon svensk, som anser sig färdigopererad än, så jag kan inte besvara frågan.

 

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem är dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofLönar sig könsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKlönar sig könsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM förening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm länkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2002-04-06


 

Hosting by WebRing.