Gube

Ordlista

Det här är ett känsligt ämne. Nästan oberoende av hur man beskriver transdefinitioner, så kommer man att få några personer emot sig. Det finns alldeles för många personliga tolkningar, för att man ska kunna ge några exakta förklaringar.
...men jag gör i alla fall ett försök:

Transsexuella

Människor som, ofta sedan mycket unga år, upplever att de har en annan könsidentitet än det biologiska kön deras kropp har. Dessa människor lider vanligen svårt av att kroppen och identiteten är av skilda kön, och önskar därför behandling med hormoner och/eller operationer för att kroppen ska bli samstämmig med könsidentiteten. Vanligen vill transsexuella också ändra namn och ändra juridiskt kön, så att de helt kan leva i sin normala identitet, istället för den som de påtvingas av sin kropp.

Begreppet transsexualitet

Transsexualitet/transsexualism (härefter förkortat TS) är ord som används av psykiatri och psykologi, för att beskriva ett tillstånd av motsatt könsidentitet och kroppsligt kön. De flesta drabbade tycker illa om dessa ord, eftersom de antyder att transsexualitet skulle ha något med sexuella önskningar eller vanor att göra. Det är inte fallet, utan det handlar uteslutande om den egan könsidentieten, inte den sexuella identiteten eller preferenser när det gäller partner eller sexvanor. TS-människor kan vara homo-, bi-, a- eller heterosexuella precis som alla andra människor.

På grund av förväxlingen med ord som anger sexuell orientering, har det kommit många förslag på alternativa benämningar för TS, t ex gender identity dysphoria (könsidentietsdysfori), anatomisk dysfori, transidentitet, och Benjamins Syndrom (sistnämnda efter Dr. Harry Benjamin den förste läkare som mer systematiskt beskrev framgångsrik behandling av TS-patienter.)

Problemet med de ord som innehåller dysfori (missnöje, lidande) är att de är förknippade med inställningen att TS är psykisk sjukdom. I själva verket är det (huvudsakligen?, uteslutande?) ett kroppsligt fel som ger upphov till TS.

Preoperativa transsexuella

TS som ännu inte genomgått operationer. Vanligen har dessa avsikten att senare genomgå vissa eller alla könskorrigerande operationer.

Tidigare transsexuella/postoperativa transsexuella

Färdigbehandlade transsexuella. Det är väldigt olika från individ till individ om man fortfarande ser sig själv som TS efter att behandlingen är slut eller helt enkelt ser sig bara som vanlig man eller kvinna.

Intersexuella

Människor, som till följd av genetiska avvikelser eller utvecklingsstörningar före födelsen. har sådana inre eller yttre könsorgan och kromosomuppsättning att de inte entydigt kan tillordnas det ena eller andra könet rent kroppsligen. Det finns många olika former av intersexualitet som tar sig olika uttryck kroppsligt och genetiskt.

Hermafrodit

Ett föråldrat begrepp för en del av de människor som nu räknas som intersexuella.

Bio-man, bio-kvinna, cis-man, cis-kvinna, genetic girl...

Skilda begrepp för att beskriva människor har samma könsidentitet som kroppsligt kön.

Transpersoner

Ett i politiska sammanhang använt begrepp för TS, transgender, transvestiter och flera andra grupper som helt eller tidvis lever i ett annat kön än det genetiska.

Transgender

Används omväxlande som ett paraplybegrepp precis som transpersoner, men också ofta för att beskriva just de människor som inte är TS, men som av sociala, politiska eller identitetsskäl tidvis lever i motsatt könsroll eller mellan de typiska könsrollerna.

Travesti

En konstnärlig form där det motsatta könet föreställs, vanligtvis på som parodi på det könets "typiska rollmönster"

Dragqueen

DRAG = dressed as a girl
Ofta extremt överdriven presentation av kvinnor. Vanligtvis är det (homosexuella) män som klär ut sig och uppträder på scen som dragqueens, men det väsentliga är det extremt överdrivna, och man skulle också kunna kalla Dolly Parton för en dragqueen när hon står på scen i full krigsmålning.

Dragking

DRAG= dressed as a guy
Samma som dragqueen, men i motsatt könsriktning. Kvinnor som uppträder som män, ofta överdrivet manliga och med namn typ Dick Cocker. Erfarenheten har dock visat att också transgender och till och med transsexuella ofta uppehåller sig i dragkingmiljö ett tag, som ett sätt att prova på livet som man, innan de finner sin egentliga väg genom livet.

Fetischister

Också kallade transvestitiska fetischister. Oftast (heterosexuella) män som klär sig i kvinnokläder för stegra den sexuella njutning.

Transvestit/crossdresser

Människor som av en eller annan anledning bär motsatta könets kläder, till vardags eller bara i slutna sällskap, men som inte eftersträvar ett tillhöra motsatta könet. Ibland är detta tidiga experiment från människor som ännu inte är beredda att acceptera att de är TS.

Shemale/hegirl

Betecknar personer som har både bröst och manliga könsorgan (eller kvinnliga könsorgan och manlig hårväxt och utseende i övrigt, i fallet hegirl). Används nästan uteslutande i pornografiska sammanhang.

Transkvinna/man-till-kvinna-transsexuell / MtF/ TS- kvinna

En kvinna född med manlig kropp.

Transman/kvinna-till-man-transsexuell / FtM/ TS-man

En man som fötts med en kvinnlig kropp

 

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem är dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofLönar sig könsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKlönar sig könsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM förening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm länkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2004-11-15


 

Hosting by WebRing.