Gube

Att själv injicera testosteron

VARNING! Denna text är inte tänkt att förleda någon till att göra amatörmässiga experiment på sig själv, utan var och en ska se till att han får instruktion av en expert (t. ex. läkare eller distriktsjuksköterska) om hur man gör intramuskulära injektioner. Jag tar inte heller något ansvar för att denna text är korrekt, även om jag gjort mitt bästa för att undvika fel. Följaktligen accepterar jag inget ansvar för eventuella problem eller olyckor som uppkommit därför att någon läst och använt nedanstående instruktion.

Eftersom det är många som frågar och vill veta mer om hur testosteron injiceras har jag ändå valt att ta med denna text.

Injektion av oljebaserade testosteronpreparat.

 1. Självklart skall man använda sterila sprutor och kanyler som kommer direkt ur en tidigare obruten förpackning, och inte använda samma spruta/kanyl mer än en gång (i synnerhet i sådana som använts av andra!).
 2. Du kan välja att använda en kanyl eller två per injektion. Om du använder samma kanyl både för att dra upp hormonlösningen och för att injicera bör du välja en kanyl med 0,8 - 0,9 mm diameter. Eftersom oljelösningen är rätt viskös, kan det gå rätt långsamt om man injicerar med hjälp av en 0,8 mm-kanyl, därför skulle jag vilja rekommendera en 0,9 mm-kanyl.
  Om man använder två kanyler, så kan man använda en 1,2 mm-kanyl för att fylla sprutan, eftersom det då går väsentligt fortare. Den främsta anledningen till att använda två kanyler är att om man skrapar kanylspetsen mot någonting (glas/gummi i ampullen/flaskan) så blir spetsen slö och det är svårare att sticka den genom huden.
  Att fylla 1 ml lösning i en 1 ml-spruta är svårt, därför rekommenderar jag att man använder en 2 ml-spruta om man vill injicera en milliliter hormonlösning. (För att få köpa sprutor/kanyler på apoteket, behöver man ett hjälpmedelsrecept från en läkare.)
 3. Värm ampullen/flaskan i handen, eftersom oljelösningen då blir mer lättflytande.
 4. Visserligen har man i sjukvården börjat med att inte desinficera vid injektioner, men det skadar inte om man tvättar rent och desinficerar runt injektionsstället.
 5. Bästa och säkraste injektionsstället är i övre, yttre kvadaranten av sätesmuskeln (eller annorlunda uttryckt: I höjd med höftbenet klockan 4 [höger] eller klockan 8 [vänster]), eller den övre, yttre lårmuskeln ungefär halvvägs mellan knä och höft. Båda alternativ är bra. Huvudsaken är att man har minst fem centimeter av fett- och muskelmassa, utan ben, nerver eller större blodkärl.
 6. Montera ihop spruta och kanyl. Låt kanylen sitta kvar i det skyddande höljet tills du fyller sprutan. Dra ut kolven litet för att försäkra dig om att den löper lätt i sprutan.
 7. Om Du har hormonlösningen i en flaska med gummipropp: Dra först tillbaka kolven och fyll sprutan med så mycket luft som den volym du vill injicera + 0,3 ml extra. Tryck sedan kanylen genom gummiproppen med flaskan rättvänd. Låt kanylen vara kvar i luften ovanför vätskan och tryck in den luft som är i sprutan.
  Om Du har hormonlösningen i en brytampull: Bryt ampullen med den medskickade glassågen eller genom att trycka med tummen på den markerade punkten (beroende på ampulltyp). Stoppa in kanylen i ampullen utan att skrapa mot glasväggarna.
 8. Stoppa ner kanylspetsen i lösningen och dra långsamt upp önskad mängd plus lite till (i fallet 1 ml-glasampuller betyder det allt innehåll när du vill injicera 1 ml) Förmodligen kommer det att finnas luftblåsor i sprutan efteråt. Det är normalt. (Om Du tar hormonlösningen ur ett kärl med gummikork - vänd kärlet upp-och-ner och håll sprutan i oljelösningen med spetsen uppåt och tryck därefter försiktigt tillbaka den överflödiga mängden så att luftblåsorna försvinner.)
 9. Dra ut kanylen (med spetsen fortfarande uppåt om det är ett kärl med gummipropp). Om du tänkt använda en annan kanyl för injektionen, så är det här rätt tillfälle att byta. Försäkra dig om att kanylen sitter ordentligt fast på sprutan.
 10. Rikta kanylspetsen uppåt och slå lätt på sprutan med ett finger så att luftblåsorna försvinner uppåt och tryck sedan ut de sista luftblåsorna. På det här viset kommer du att förlora en del av injektionsvätskan, men det är viktigt att inga större luftblåsor blir kvar. Mindre luftblåsor som knappt syns, behöver du inte bry dig om.
 11. Om du måste röra dig innan du injicerar, så sätter du tillbaka kanylen i skyddshöljet tills du är beredd att injicera. En del föredrar att stå när de injicerar, andra ligger gärna på magen eller sidan när de injicerar sig i sätesmuskeln. I alla händelser så ska den muskel som blir injicerad vara avslappnad.
 12. Ta kanylen ur skyddshöljet, ta ett fast grepp med handen runt sprutan, sätt kanylspetsen mot huden och tryck in kanylen, rätvinkligt mot huden, till ungefär 2,5-3,5 centimeters djup. Förutom ytligt i huden ska det inte göra ont. När kanylen är inne, försök hålla dig still så att muskeln inte rör sig kring kanylen.
 13. Medan Du fortfarande håller handen runt sprutan, dra tillbaka kolven en bit för att kontrollera att du inte träffat något större blodkärl (den här processen kallas för att aspirera). Om Du inte ser något blod i sprutan, injicerar du långsamt hormonlösningen. Om det kommer in blod i sprutan, när du aspirerar, då drar du ut kanylen igen och , injicerar några centimeter vid sidan av första stickpunkten (eventuellt efter att först ha bytt kanyl igen), eller på andra sidan av kroppen.
 14. Dra ut kanylen igen och sätt den i skyddshöljet. Se till att du slänger bort kanylen på ett sådant sätt att det inte är någon risk att någon kan sticka sig på den.
 15. Det är normalt att en liten mängd blod och/eller oljelösning tränger ut från sticksåret, eftersom kanylen är rätt grov. Om du är en mycket ordentlig person, kan du sätta ett plåster över såret, men det är inte nödvändigt.

Ovanstående information baserar sig bland annat på Hormone Therapy-FAQ hos http://savina.com/confluence/hormone/f2m/ (sidan tycks dessvärre inte längre finnas i Internet) och är omskriven för europeiska förhållanden.

Frågor vi hört:

Sedan injektionen har jag en röd, öm, varm fläck runt injektionsstället. Varför?

Det låter som en infektion. När man skadar huden, t ex med en kanyl, är det lätt hönt att hudbakterier (främst stafylokocker) kommer in under huden. Om immunförsvarer inte genast lyckas bekämpa dem, kan det hända att en infektionshärd bildas. För det mesta försvinner infektionen av sig själv efter ett par dagar. Om inte så ska man uppsöka en läkare och be om antibiotika. Eftersom sådana infektioner kan utveckla sig till något farligt (blodförgiftning/systematisk infektion; vilket händer mycket sällan) ska man vara mycket uppmärksam på hur man mår, och om man får mer allmänna infektionssympton (huvudvärk, feber...) ska man genast uppsöka läkare eller akutmottagning.

När jag senast injicerade mig, sprutade det ut en stor mängd blod. Är det farligt?

Förmodligen var det väl inte såå mycket blod, det ser ju i regel mer ut än det är. Anledningen till att man injicerar i skinkan eller lårmuskeln är att man vill undvika större blodkärl och nerver. Trots detta kan det hända att man sticker igenom något halvstort blodkärl. I så fall kan det tänkas att det uppstår en liten minifontän av blod när man drar ut kanylen. Det är inte farligt, utan betyder snarare att sticksåret blivit ordentligt renspolat av blodet. För det mesta räcker det med att man lägger tryck över såret en minut, så slutar det att blöda. Det viktiga är att man inte sprutar injektionslösningen in i ett blodkärl. I så fall försvinner hormonerna snabbt ur kroppen igen, och levern utsätts för onödiga strapatser. Därför är det mycket viktigt att man alltid aspirerar innan man injicerar.

Det gör ont efter injektionen, men det är inte rött eller varmt

Förutsatt att det blev injicerat på rätt ställe och sätt....det är alltid en risk att man skadar något mindre blodkärl med kanylen. Det ger upphov till en liten blödning i muskeln och det kan göra ordentligt ont, som ett blåmärke inne i kroppen så att säga. Det borde kännas bättre efter två-tre dagar...annars är det då dags att gå till farbror doktorn.

 

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem är dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofLönar sig könsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKlönar sig könsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM förening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm länkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2005-11-15


 

Hosting by WebRing.