Gube

Frågor jag besvarat...

Det verkar nu naturligtvis tämligen självcentrerat att bara ge sina egna föreställningar och svar till frågor som många andra utan tvivel kan besvara bättre, men det har en rent praktisk upphovsrättslig orsak - sådant som jag själv skrivit i mailinglistor och fora kan jag utan vidare återanvända här utan att fråga någon om lov.

Det är inga slutgiltiga sanningar jag presenterar här, utan snarare hoppas jag att det ska stimulera läsarna att själva ställa (sig själva och andra) ännu fler frågor.

Mycket nöje!

Hormoner och hormoneffekter Operationer Diverse P� jobbet
Transmannen och biomedicinska forskningen Praktiskt Socialt Sexuellt

Socialt

Somliga transmän och andra... förhållande med en kvinna något exotiskt?

Jag tror, precis som T, att det finns två typer av transmän (minst!). De som hela livet vetat att de är TS och som hela tiden försökt leva så manligt som det varit möjligt efter omständigheterna, och som heller inte har något problem med att se en binär könsuppdelning i män och kvinnor. Sedan finns det de, som också efter sin könsanpassning har ett behov av att leva ut båda kön eller att finna en plats mellan könen. För den första gruppen, är ett förhållande, oavsett om med en man eller en kvinna knappast något särskilt exotiskt, för den andra gruppen är kanske mer flexibilitet och experimentlusta nödvändig...men jag vet inte eftersom jag så uppenbart hör till den första gruppen, så där borde någon annan ur den andra gruppen svara.
Jag tror inte att bara för att jag känner mig 100% som man så måste jag förneka min bakgrund. Naturligtvis berättar jag inte för vem som helst, att jag har haft en ovanlig barndom, det har ju sällan någon med att göra. Jag är ändå medveten om min bakgrund. Den kvinnliga socialisationen kommer jag inte att glömma så fort eftersom det alltid var ett ständigt lidande att jag inte kunde fungera och tänka som en kvinna, något som störde min omgivning minst lika mycket som mig.
Där tror jag inte att jag skiljer mig så mycket från andra män, utan problemet är att det saknades en manlig socialisation.
OK, när det gäller jakt och fiske och jobb i skog och sågverk och bygga hus och sådant...då fick jag väl närmast en överdos. Det som saknas är att att växa upp med andra unga män/pojkar och att formas gemensamt med dem.
Trots detta har jag inga problem med uppdelningen av mänskligeheten i två kön. Det fungerar utmärkt för mig, nu när jag hamnat på rätt sida om staketet. Visst vet jag att andra har problem med det och det gäller väl inte bara transfolk) och de får självfallet se det på sitt sätt. Jag är inte här för säga att bara ett sätt att leva är det riktiga, men vid den här frågan om "exotiska" parförhållanden, så tänker jag att i de fallen transmannen bara är man, om än en man med ovanliga erfarenheter, så finns det ingen anledning till varför transmannens förhållande skulle vara särskilt exotsikt.

Hormoner gör av en entydig könstillhörighet, något tvetydigt?

Det stämmer att jag injicerat testosteron för att verka entydig utåt. Tvetydigheten levde jag med i 35 år och det var inte min grej. Det finns de som eftersträvar tvetydigheten, och det är bara att beundra. För mig var det rena helvetet. Inte i första hand pga omgivningens reaktioner, utan min reaktion när jag såg mig själv i spegeln. En bild som jag inte kunde identifiera mig med. Att vara kvinnlig var för mig omöjligt, att vara mittemellan blev med tiden ett alternativ som jag inte stod ut med.

Varför får man inte kontakt med någon som är färdigbehandlad?

Här och där kan man nog finna dem (jag är ju till exempel färdig, så när som på ett par korrekturoperationer). Att de är sällsynta i fora och mailinglistor tror jag har två orsaker.
För det första är transsexualiteten verkligen en liten del av våra liv. Det är naturligtvis en vikitg del och ett tag måste man ägna sig intensivt åt att lösa alla problem det för med sig, men i slutänden är "könsbytet" inte viktigare än att betala hyran. Det är något som absolut nödvändigt måste klaras av, men när det är gjort tänker man inte mer än högst 1% av sin tid på att betala hyran och så är det med TS också. Transmännen går alltså vidare till andra saker, jobb, familj, hobbies...
För det andra är det ju ofta bråk på mailinglistor och i föreningar, så med tiden blir man så irriterad att man inte vill ha något mer med transfolk att göra.

 

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem �r dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofL�nar sig k�nsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKl�nar sig k�nsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM f�rening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm l�nkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2003-11-16


 

Hosting by WebRing.