Toen


De lente nog dromen bracht.

Toen

Ik nog geloofde in wonderen, en sprookjes.

Toen

Trok ik de deur achter mij dicht.

En zat gevangen, in de sleur van alledag...Nannette Gouw
Back
Home
NextHosting by WebRing.