"9" = dziewięć gałęzi sztuki (podzbiorów):
a)- studio sonorystyczne analogowe,
b)- studio syntezatorowe cyfrowe,
c)- studio samplingowe + archiwizacja,
d)- nagrywanie wielościeżkowe audio + MIDI,
e)- mastering i remastering,
f)- przechwyt z filmów 8mm i 16mm + innych mediów,
g)- digitalizacja, rendering, wypalanie płyt CD/DVD,
h)- nagrywanie i obróbka filmów video,
i)- wydawnictwo nut, partytur, okładek płyt, konsultacje." />
Insert logo hereMULTIMEDIA29

Insert tag line
slogan here

Site Navigation
MM2.9
MULTIMEDIA 2.9 oznacza:
"2" = dwie dziedziny sztuki: video i muzyka,
"9" = dziewięć gałęzi sztuki (podzbiorów):
a)- studio sonorystyczne analogowe,
b)- studio syntezatorowe cyfrowe,
c)- studio samplingowe + archiwizacja,
d)- nagrywanie wielościeżkowe audio + MIDI,
e)- mastering i remastering,
f)- przechwyt z filmów 8mm i 16mm + innych mediów,
g)- digitalizacja, rendering, wypalanie płyt CD/DVD,
h)- nagrywanie i obróbka filmów video,
i)- wydawnictwo nut, partytur, okładek płyt, konsultacje.


Visits:
News
This section is stored in:
news.shtml
which can be edited from your webspace CMS system, OR using "sayit"


Footer information goes here, copyright 2010