HERGE
T H E   A D V E N T U R E S   O F
Pilipinas, sama ka na sa...
The Official Philippine-Edition Tintin Website
Dahil ang pinakasikat na anime hero sa Europa ay ginagawan na nina
Steven Spielberg (creator ng "Indiana Jones")
at
Peter Jackson (lumikha ng movie version ng "Lord of the Rings")
ng napaka-ASTIG na pelikula sa ilalim ng Dreamworks Pictures,
ipinakikilala ang mga karakter na patuloy na humuhubog
sa kamalayang panlipunan ng ating henerasyon,
kasabay ng kanilang mga di-malilimutan at tunay nga namang makapigil-hiningang mga pakikipagsapalarang patuloy na sinusubaybayan ng sangkatauhan sa loob ng

78 taon!!!
"It's quite an honor
to be of service
to you..."
Tuloy po kayo
Trailer of the "Tintin in Tibet" London stage play
W   H   A   T   '   S      N   E   W
Hosting by WebRing.