ASTROLOSKA KARTA - SCG/BELGIJA


Astroloska karta za utakmicu SCG - Belgija


Utakmica je zavrsena rezultatom 0:0!!

Vladalac ASC-a (SCG) je stacionirani Jupiter je u 10. kuci i ne daje bas mnogo nade za neki znacajniji rezultat bas kao ni Juzni mesecev cvor u istoj kuci. Jupiter je takodje u kvadratu sa vladaocem MC-a, Venerom, a prima kvadrat i od Tacke fortune. Kao sto vidimo, pozicija Jupitera nije ni malo sjajna.

Vladalac DSC-a (Belgija), Merkur, prima kvadrat od Tacke pobede (13Device59), (kao i sam DSC i ASC), a IC prima kvadrat od Tacke fortune. Vladalc IC-a, Mars, je u kvadratu sa vladaocem MC-a sto je cesto pokazatelj neresenog rezultata.ASTROLGIJA I SPORTThis page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page


Hosting by WebRing.