[m a l a c a n d r a]

MITES BREUS

Més o menys de la mateixa edat

Carles Bellver Torlà <CBT@iName.com>

Es va sentir un altre xip-xap i allò va tornar a aparèixer: tot just una ondulació de l'aigua i un rastre de bombolles.

-Anem-nos-en d'una vegada -va insistir David nerviosament-. No és més que una carpa, i ja s'ha fet de nit. Sort que hi ha lluna plena. A casa em fotran una bona bronca...

-Vés-te'n tu si vols -va contestar Òscar-. Jo em quedo.

Tan bon punt va marxar el seu company, Òscar es va despullar i va entrar a l'aigua. Se n'havia adonat que era una femella más o menys de la mateixa edat que ell i es moria per enjogassar-s'hi una estona.


Comentaris?

Esperem els vostres comentaris, crítiques, suggeriments, etc. Escriviu.


17/6/1998
http://webspace.webring.com/people/gg/giorda/hplmb02ct.html
Copyright 1998 malacandra, los autores

This page hosted by Get your own Free Home Page

1
Hosting by WebRing.