[m a l a c a n d r a]

DOSSIER LOVECRAFT

Vents estel·lars

Howard Phillips Lovecraft

Sonet XIV de Fungi from Yuggoth

Traducció de Carles Bellver Torlà <CBT@iName.com>
Text original: Star-winds

És una certa hora de foscor crepuscular,
Sobretot a la tardor, quan el vent estel·lar s'escola
avall pels carrers alts del turó, que són deserts portes enfora
però mostren llums primerencs en còmodes estances.
Les fulles mortes es precipiten fent girades fantàstiques, rares
I el fum de les xemeneies s'arremolina amb gràcia estranya
seguint geometries de l'espai exterior,
Mentre Fomalhaut aguaita a través de les boires del sud.

Aquesta és l'hora en què els poetes llunàtics saben
quins fongs broten a Yuggoth, i quins perfums
i matisos de flors omplen els continents de Nithon,
tals que no s'escampen en els pobres jardins terrestres.
Però, per cada somni que aquests vents ens porten,
n'agranen una dotzena més dels nostres!


Comentaris?

Esperem els vostres comentaris, crítiques, suggeriments, etc. Escriviu.


15/1/98
http://webspace.webring.com/people/gg/giorda/02starct.html
Copyright 1998 malacandra, los autores

This page hosted by Get your own Free Home Page

1
Hosting by WebRing.