Cast and Seiyuu

Byakko Seishi/Miko
Ameturi
Karasuki
Kokie
Oosugi Suzuno (Byakko no Miko)
Subaru - Doi Mika
Tatara - Yamanoi Jin
Toki/Tokaki - Shiga Katsuya
Toroki

Genbu Seishi/Miko
Hatsui
Hikitsu - Hiyama Nobuyuki
Iname
Namame
Okuda Takiko (Genbu no Miko) - Tanaka Atsuko
Tomite - Iwanaga Tetsuya
Uruki
Urumiya

Seiryuu Seishi/Miko
Aishtare
Amiboshi - Ueda Yuuji
Hongou Yui (Seiryuu no Miko) - Touma Yumi
Miboshi
Nakago - Furusawa Tohru
Soi - Tanaka Atsuko
Suboshi - Ueda Yuuji
Tomo

Suzaku Seishi/Miko
Chichiri - Seki Tomokazu
Chiriko - Kawakami Tomoko
Hototori - Koyasu Takehito
Mitsukake - Ishii Kouji
Nuriko - Sakamoto Chika
Tamahome - Midorikawa Hikaru
Tasuki - Hayashi Nobutoshi
Yuuki Miaka (Suzaku no Miko) - Araki Kae

Others
Boushin - Yajima Akiko
Eiken - Ogata Kenichi
Kagibara Tetsuya - Narita Ken
Kouji - Seki Tomokazu
Ohsugi Ayano - Nakazawa Midori
Narration - Kyouda Hisako
Nyan Nyan
Rokou - Inoue Kazuhiko
Shouka - Sakakibara Yoshiko
Taiitsu-kun - Kyouda Hisako
Tama - Touma Yumi
Yui's mother - Watanabe Misa
Yuuki Keisuke - Miki Shinichirou

OAV1:
Gyoushuku - Sakamoto Chika

OAV2:
Houki - Sakamoto Chika
Kamishiro Miiru - Amano Yuri
Ren Shigyou/Renhou - Ishida Akira
Sukunami Taka - Midorikawa Hikaru
Tenkou - Kosugi Juurouta
Tetsuya - Narita Ken

Back

Hosting by WebRing.