Cast and Seiyuu

Access - Takahashi Kouji
Barabaraman-sensei - Kashiwakura Tsutomu
Buchineko (Episode 17) - Ohbayashi Ryunosuke
Chacha - Suzuki Masami
Cream (Episode 8) - Satou Ai
Daimaou - Komura Tetsuo
Dorothy - Ohtsubo Junko/Tominaga Miina
Elizabeth - Ohtsubo Junko/Tominaga Miina
Foxy (Episode 13) - Matsuno Taiki
Garok (Episode 47) - Bando Naoki
Gekkou (Episode 46) - Wakamoto Norio
Genius - Ki-ton Yamada
Haideyansu - Mitsuya Yuuji
Harpi (Episode 44) - Hiramatsu Akiko
Kankan (Episodes 6, 38) - Matsuno Taiki
Kuroneko (Episode 17) - Namikawa Daisuke
Kyuupiel - Sogabe Kazuyuki
Makki (Episode 29) - Iizuka Shouzou
Marin - Sakurai Tomo
Mary - Hidaka Noriko
Mary (Episode 54) - Tominaga Miina
Mikeneko - Takahashi Kouji
Muscle Wolf Man (Riiya's grandfather) - Mizutani Seiji
Muura Maasa - Naitou Ryo
Nezumi Kid - Yao Kazuki
Orin-chan - Namiki Noriko
Oyuki (Episodes 7, 57, 63) - Tominaga Miina
Piisuke - Shimamoto Sumi
Queen (Chacha's mother) - Satou Ai
Ranran (Episodes 6, 38) - Shimamoto Sumi
Rascal-sensei - Matsuno Taiki
Riiya - Katori Shingo
Servai - Senrui Tohru
Shiine - Hidaka Noriko
Shiine's mother - Shimamoto Sumi
Shironeko (Episode 17) - Shimamoto Sumi
Soprano - Hiramatsu Akiko
Sorges - Mitsuya Yuuji
Toraneko (Episode 17) - Nishimura Tomohiro
Umibouko (Episodes 16, 68, 74) - Tominaga Miina
Urara-enchou - Shimamoto Sumi
Yakko - Akado Mayumi
Yordas - Mitsuya Yuuji

OAV:
Popy - Matsumoto Rica

Back

Hosting by WebRing.