Roghair Family Tree

Roghair Family Tree


Branch of Origin Branch Number Branch Letter Name Birth Date Death Date
1 a Adrianus Roghair around 1600 N/A
1a 2 a Dirk Ariens Roghair 01-15-1638 N/A
1a 2 b Albert Ariense Roghair 03-16-1689 N/A
1a 2 c Cornelis Adriaanse Roghair N/A N/A
1a 2 d Maria Roghair 02-12-1715 N/A
2a 3 a Adrianus Roghair 05-09-1714 08-14-1714
2a 3 b Adriaan Roghair 06-29-1751 N/A
2a 3 c Simon Roghair around 1718 around 1794
2a 3 d Johanna Beredina Roghair N/A N/A
2a 3 e Albertjen Beredina Roghair N/A N/A
3b 4 a Dirck Roghair N/A N/A
3b 4 b Huybert Jan Roghair N/A 04-20-1819
3b 4 c Cornelis Theordorus Roghair N/A N/A
3b 4 d Margarita Sandrina Roghair N/A N/A
3b 4 e Christiaan Roghair N/A 06-22-1834
3b 4 f Dirk Justus Roghair N/A N/A
3b 4 g Gerrit Jacob Roghair N/A 12-10-1822
3c 4 h Dirk Adriaan Roghair N/A N/A
3c 4 i Barthold Cornelis Roghair N/A N/A
3c 4 j Barthold Cornelis Roghair N/A N/A
3c 4 k Simon Roghair N/A N/A
3c 4 l Maria Christina Roghair N/A N/A
3c 4 m Johanna Roghair N/A N/A
3c 4 n Johannis Roghair around 1754 01-11-1813
4b 5 a Adriana Dedrica Roghair N/A N/A
4g 5 b Adriana Didrika Roghair 03-25-1799 05-21-1842
4g 5 c Cornelis Julianus Roghair 05-13-1801 07-18-1801
4g 5 d Cornelis Julianus Roghair 08-16-1802 05-24-1809
4g 5 e Margaretha Sandrina Roghair 10-19-1804 01-14-1805
4g 5 f Pieter Huybert Roghair 06-15-1806 01-26-1872
4g 5 g Geertruida Roghair around 1809 02-02-1810
4g 5 h Cornelia Juliana Geertruyda Roghair 06-11-1812 06-17-1899
4n 5 i Simon Roghair N/A 05-01-1839
4n 5 j Johan Jacob Roghair around 1787 04-06-1842
4n 5 k Dirk Adrianus Casparus Roghair 10-29-1792 N/A
4n 5 l Anna Elizabeth Roghair N/A N/A
5f 6 a Christiaan Roghair 12-17-1829 05-22-1864
5f 6 b Gerrit Jacob Roghair 09-20-1833 December 24, 1906
5f 6 c Cornelia Julia Roghair 12-24-1835 October 3, 1917
5f 6 d Anthonie Roghair 01-17-1838 07-01-1891
5f 6 e Hendrika Petronella Huibertha Roghair 02-10-1840 February 10, 1908
5f 6 f Adriana Didrika Roghair 09-25-1842 November 1, 1905
5f 6 g Sophia Dedrika Roghair 12-28-1845 01-17-1846
5j 6 h Anna Maria Roghair 07-23-1813 11-27-1840
5j 6 i Joñnis Roghair 08-31-1814 12-07-1814
5j 6 j Johannis Roghair 01-26-1816 02-04-1872
5j 6 k Thérèse Louise Roghair 10-11-1818 around 1892
5j 6 l Hendrik Roghair 07-02-1822 05-16-1878
5j 6 m Simon Roghair 08-27-1824 04-17-1825
5j 6 n Simon Roghair 09-06-1826 around 1888
5j 6 o Heimen Roghair N/A N/A
5j 6 p Thérèse Julie Roghair 06-02-1830 around 1917
5j 6 q Gerrit Roghair 08-06-1832 06-12-1898
5j 6 r Nicolaas Roghair 06-10-1835 July 20, 1907
5j 6 s Johanna Roghair 08-01-1838 N/A
5k 6 t Johannes Philip Christiaan Roghair around 1845 N/A
5l 6 u Simon Gerard Arnout van Buuren N/A around 1821
6c 7 a Jan Johan Frederik van Rijn 11-25-1862 September 17, 1923
6j 7 b Thérèse Julie Roghair 12-10-1845 N/A
6j 7 c Heimen Roghair 01-05-1849 May 2, 1929
6j 7 d Anna Marie Roghair 09-21-1851 N/A
6j 7 e Johan Jacob Roghair 01-16-1855 11-04-1855
6j 7 f Cecile Roghair 09-11-1856 N/A
6j 7 g Johan Jacob Roghair 11-13-1859 July 25, 1942
6j 7 h Gerrit Gijsbertus Roghair 06-20-1863 June 21, 1939
6j 7 i Johannes Roghair 09-15-1866 December 16, 1902
6j 7 j Gerard Roghair 09-29-1869 December 31, 1944
6l 7 k Jeane Thérèse Julie Roghair 07-08-1854 02-09-1893
6l 7 l Evert Jan Roghair 03-22-1856 December 17, 1947
6l 7 m Johan Jacob Roghair around 1857 around 1858
6l 7 n Anna Maria Roghair 05-30-1859 around 1892
6l 7 o Gerard Roghair 10-24-1860 around 1883
6p 7 p Thérèse Julie Boshuizen 03-03-1849 N/A
6p 7 q Elizabeth Boshuizen 12-16-1852 N/A
6q 7 r Jacoba Gijsberta Roghair 11-15-1859 N/A
6q 7 s Johan Jacob Roghair 09-29-1861 October 17, 1943
6q 7 t Jan Roghair 03-04-1864 March 4, 1919
6q 7 u Nicolaas Roghair 01-10-1866 December 19, 1943
6q 7 v Therese Julia Roghair 04-01-1868 N/A
6r 7 w Johan Jacob Roghair 06-25-1866 N/A
6t 7 x Johannes Philip Christiaan Roghair around 1845 N/A
7c 8 a Geertruida Johanna Roghair 03-31-1878 December 18, 1948
7c 8 b Johanna Antonia Roghair 04-02-1880 June 11, 1951
7c 8 c Johan Jacob Roghair 06-11-1886 May 12, 1967
7d 8 d Frederik Gijsbertus Roghair 06-16-1881 N/A
7g 8 e Margaretha Rika Roghair 01-27-1894 January 18, 1969
7h 8 f Johanna Geertruida Maria Roghair 05-13-1889 January 2, 1962
7h 8 g Gerrit Gijsbertus Roghair 12-02-1892 January 8, 1970
7h 8 h Johannes Karel Albertus Jacobus Roghair 03-14-1895 October 26, 1962
7i 8 i Johanna Louisa G.W.M.R.P. Roghair 09-08-1891 February 1, 1986
7i 8 j René Willem Marius Roghair 03-05-1894 04-12-1897
7i 8 k Cecilia Carolina Roghair 05-31-1896 September 5, 1942
7i 8 l Reinera W.M. Roghair 08-16-1899 around 1934
7j 8 m Johannes Gerard Roghair 05-24-1895 May 2, 1977
7k 8 n Cynthia Theresa Julia Ketel 02-09-1893 N/A
7l 8 o Hendrik(Henry) Roghair 11-18-1889 January 30, 1974
7l 8 p Jantje(Jennie) Roghair 01-08-1892 March 24, 1977
7l 8 q Gertrude Roghair 01-31-1895 December 16, 1971
7l 8 r Jacob Roghair 06-17-1897 December 11, 1970
7l 8 s Evert Jan Roghair 09-12-1899 August 23, 1980
7l 8 t Johanna Roghair February 22, 1901 March 7, 1985
7l 8 u Nicholas Roghair January 22, 1903 April 13, 1974
7l 8 v Henrietta Roghair January 8, 1905 October 20, 1994
7l 8 w Willem Roghair October 12, 1906 around 1984
7l 8 x Hendrik Jan Roghair December 16, 1908 August 20, 1921
7l 8 y Albert David Roghair November 22, 1910 August 26, 1954
7l 8 z Jeane Therese Julie Roghair August 15, 1912 June 19, 1978
7l 8 a1 Anna May Roghair August 23, 1914 July 24, 1986
7l 8 a2 Evelyn Roghair October 12, 1919 N/A
7t 8 a3 Gerrit John Roghair 12-28-1892 August 25, 1960
7t 8 a4 Nellie Johanna Roghair January 31, 1903 N/A
7u 8 a5 Nicholas Roghair N/A N/A
7u 8 a6 Garrit Roghair around 1909 around 1983
7u 8 a7 William Roghair N/A N/A
7u 8 a8 Henry Roghair N/A N/A
7u 8 a9 Johanna Roghair N/A N/A
7u 8 b1 Ida Roghair N/A N/A
7u 8 b2 Elsie Roghair N/A N/A
7w 8 b3 Nicolaas Roghair around 1897 around 1953
7w 8 b4 Johan Roghair around 1906 around 1962
7w 8 b5 Christine Roghair N/A N/A
7w 8 b6 Cynthia Roghair N/A N/A
7x 8 b7 Maria Johanna Geertruida Roghair 04-14-1878 N/A
8c 9 a Eva Aletta Roghair July 4, 1914 March 14, 1979
8e 9 b Rijkje Johanna Hertstein September 15, 1921 N/A
8g 9 c Johannes Karel Albertus Jacobus Roghair October 6, 1918 May 20, 1995
8g 9 d Lodewijk Nicolaas Roghair September 11, 1921 N/A
8g 9 e Jan Roghair September 26, 1929 N/A
8h 9 f Jozias Karel Roghair July 1, 1923 N/A
8h 9 g Johannes Albertus Roghair January 3, 1930 N/A
8m 9 h Louis Jakob Hendrik Roghair July 14, 1920 N/A
(8n/8a3) 9 i Judson Gerard Roghair April 22, 1919 N/A
(8n/8a3) 9 j John Roghair N/A N/A
(8n/8a3) 9 k N/A N/A N/A
(8n/8a3) 9 l N/A N/A N/A
(8n/8a3) 9 m N/A N/A N/A
(8n/8a3) 9 n N/A N/A N/A
(8n/8a3) 9 o N/A N/A N/A
(8n/8a3) 9 p N/A N/A N/A
8o 9 q Edward John Roghair October 30, 1912 N/A
8o 9 r Hilda Roghair November 11, 1913 May 14, 1920
8o 9 s Jacob Henry Roghair July 31, 1915 N/A
8o 9 t Harriet Roghair November 10, 1916 N/A
8o 9 u Janetta Roghair April 18, 1918 N/A
8o 9 v Nicholas Albert Roghair May 9, 1919 N/A
8o 9 w Hilda Cornelia Roghair September 21, 1920 July 24, 1978
8o 9 x Alice Thérèsa Roghair June 7, 1922 N/A
8o 9 y William George Roghair September 17, 1923 January 11, 1988
8o 9 z Gertrude Roghair October 10, 1926 N/A
8o 9 a1 Joanna Roghair August 1, 1928 December 3, 1983
8o 9 a2 Theodore Roghair March 18, 1932 N/A
8o 9 a3 Robert Lawrence Roghair September 29, 1933 N/A
8p 9 a4 Rouvina Cleveringa August 7, 1911 N/A
8q 9 a5 Louie Wielinga around 1916 N/A
8q 9 a6 Edward Wielinga N/A N/A
8q 9 a7 Marion Wielinga N/A N/A
8q 9 a8 Stanley Wielinga N/A N/A
8q 9 a9 Hendrene Wielinga N/A N/A
8q 9 b1 Ester Wielinga N/A N/A
8q 9 b2 Geraldine Wielinga N/A N/A
8r 9 b3 Ronald Roghair N/A N/A
8r 9 b4 John Roghair N/A N/A
8r 9 b5 Marion Roghair N/A N/A
8r 9 b6 William Roghair N/A N/A
8r 9 b7 Glen Roghair N/A N/A
8s 9 b8 Edward John Roghair N/A N/A
8s 9 b9 William Roghair N/A N/A
8s 9 c1 Esther Roghair N/A N/A
8t 9 c2 Marie Vander Broek N/A N/A
8t 9 c3 Edward Vander Broek N/A N/A
8t 9 c4 Vera Vander Broek N/A N/A
8t 9 c5 Frances Vander Broek N/A N/A
8t 9 c6 Shirley Vander Broek N/A N/A
8u 9 c7 Alvina Roghair N/A N/A
8u 9 c8 Nicholas Roghair N/A N/A
8u 9 c9 Katherin Roghair N/A N/A
8u 9 d1 Edward Roghair N/A N/A
8u 9 d2 Hermina Roghair N/A N/A
8u 9 d3 Harriet Roghair N/A N/A
8u 9 d4 Dorothy Roghair N/A N/A
8v 9 d5 Henrietta Van Dam June 11, 1930 March 5, 1934
8v 9 d6 Edward John Van Dam January 6, 1933 N/A
8v 9 d7 Henry Willard Van Dam January 15, 1935 N/A
8v 9 d8 Gerhard Jerry Van Dam November 23, 1936 N/A
8v 9 d9 Geraldine Mae Van Dam December 18, 1941 N/A
8v 9 e1 Arvin Glen Van Dam February 24, 1948 N/A
8v 9 e2 Rosella Joyce Van Dam July 10, 1950 N/A
8w 9 e3 Sye Henry Roghair N/A N/A
8w 9 e4 Dorothy Roghair N/A N/A
8w 9 e5 Mary Roghair N/A N/A
8w 9 e6 Carolina Roghair N/A N/A
8y 9 e7 Albert David Roghair February 24, 1950 N/A
8y 9 e8 Eva Lou Roghair N/A N/A
8y 9 e9 Florence Roghair N/A N/A
8y 9 f1 John Edward Roghair N/A N/A
8y 9 f2 Lorraine Roghair N/A N/A
8y 9 f3 Barbara Roghair N/A N/A
8z 9 f4 Cornie De Jong N/A N/A
8z 9 f5 Helen De Jong N/A N/A
8z 9 f6 Melvina De Jong N/A N/A
8z 9 f7 Edward De Jong N/A N/A
(8a1) 9 f8 Robert Groen N/A N/A
(8a2) 9 f9 Curtis Moremond N/A N/A
(8a2) 9 g1 Mary D. Moremond N/A N/A
(8a2) 9 g2 La Donna Moremond N/A N/A
(8a3/8n) 9 g3 Judson Gerard Roghair April 22, 1919 N/A
(8a3/8n) 9 g4 John Roghair N/A N/A
(8a3/8n) 9 g5 N/A N/A N/A
(8a3/8n) 9 g6 N/A N/A N/A
(8a3/8n) 9 g7 N/A N/A N/A
(8a3/8n) 9 g8 N/A N/A N/A
(8a3/8n) 9 g9 N/A N/A N/A
(8a3/8n) 9 h1 N/A N/A N/A
(8a6) 9 h2 Garry D. Roghair around 1937 N/A
(8a6) 9 h3 Linda Roghair around 1940 N/A
(8a7) 9 h4 Paul Roghair N/A N/A
(8b3) 9 h5 Nicolaas Roghair N/A N/A
(8b3) 9 h6 Viola Roghair N/A N/A
(8b4) 9 h7 Lynn Roghair February 17, 1938 N/A
(8b4) 9 h8 Sharon Roghair March 7, 1941 N/A
9c 10 a Gerrit Gijsbertus Roghair November 24, 1945 N/A
9c 10 b Johannes Hendrik Roghair July 16, 1948 N/A
9c 10 c Karel Roghair October 26, 1957 N/A
9d 10 d Gerrit Gijsbertus Roghair August 17, 1944 N/A
9d 10 e Emma Wilhelmina Roghair May 18, 1947 May 18, 1947
9d 10 f Emma Wilhelmina Roghair August 4, 1948 N/A
9d 10 g Jan Roghair April 30, 1953 N/A
9e 10 h Carla Roghair October 9, 1958 N/A
9f 10 i Johannes Lambrecht Roghair April 16, 1951 N/A
9f 10 j Hendrika Catharina Roghair June 23, 1954 N/A
9f 10 k Catharina Christina Roghair May 6, 1956 N/A
9g 10 l Catharina Johanna Roghair May 22, 1959 N/A
9g 10 m Aleida Gerharda Roghair March 23, 1961 March 28, 1961
9g 10 n Adelheid Gerharda Roghair October 29, 1965 N/A
9h 10 o Ninette Charlotte Roghair November 3, 1950 N/A
9h 10 p Johannes Gerard Roghair October 10, 1952 N/A
9h 10 q Agatha Ebertina Antonetta Roghair March 15, 1956 N/A
9h 10 r Henriette Cornelie Roghair March 23, 1965 N/A
(9i/9g3) 10 s Melvyn J. Roghair October 22, 1942 N/A
(9i/9g3) 10 t Barbara Roghair March 30, 1948 N/A
(9i/9g3) 10 u Roland Roghair N/A N/A
(9i/9g3) 10 v Carol Roghair N/A N/A
(9i/9g3) 10 w Dennis Roghair N/A N/A
(9i/9g3) 10 x Keith Roghair N/A N/A
9q 10 y James Edward Roghair January 30, 1943 N/A
9q 10 z Gene Henry Roghair February 15, 1945 N/A
9q 10 a1 Elaine Crystal Roghair July 30, 1947 N/A
9q 10 a2 Wallace Armand Roghair May 3, 1942 N/A
9s 10 a3 Melvin Henry Roghair September 2, 1937 N/A
9s 10 a4 Lorraine Cornelia Roghair November 14, 1938 N/A
9s 10 a5 Lawrence Edward Roghair January 1, 1940 N/A
9s 10 a6 Richard John Roghair January 18, 1941 N/A
9s 10 a7 Alice Mae Roghair November 8, 1943 N/A
9s 10 a8 Lois Ann Roghair March 9, 1945 N/A
9s 10 a9 Jerry Lee Roghair March 13, 1959 N/A
9u 10 b1 Betty Ann Kelly May 21, 1941 N/A
9u 10 b2 Bonnie Jean Kelly June 9, 1946 N/A
9v 10 b3 Henry Glen Roghair January 23, 1949 N/A
9v 10 b4 Cornelia Lou Roghair August 2, 1952 N/A
9v 10 b5 Raymond Leo Roghair August 29, 1954 N/A
9x 10 b6 Peter Henry Oostwouder June 27, 1956 N/A
9x 10 b7 Shelby Philip Oostwouder March 14, 1958 N/A
9z 10 b8 Robert Ladd Vander Schaaf December 6, 1951 N/A
9z 10 b9 David Allen Vander Schaaf February 16, 1956 N/A
9z 10 c1 Dennis Lee Vander Schaaf October 16, 1957 N/A
9z 10 c2 Sharon Lynne Vander Schaaf December 17, 1963 N/A
(9a1) 10 c3 Cathy Jo Grover March 11, 1961 N/A
(9a1) 10 c4 Michael William Grover April 11, 1965 N/A
(9a1) 10 c5 Donna Lee Grover 02-24-1967 ? N/A
(9a2) 10 c6 Valerie Jean Roghair July 15, 1954 N/A
(9a2) 10 c7 Ronald George Roghair October 18, 1956 N/A
(9a2) 10 c8 Cheryl Ann Roghair July 15, 1960 N/A
(9a2) 10 c9 Timothy Lynn Roghair August 13, 1963 N/A
(9a3) 10 d1 Cynthia Jane Roghair August 23, 1963 N/A
(9a3) 10 d2 Kristina Kay Roghair January 8, 1966 N/A
(9a3) 10 d3 Curtis Robert Roghair October 28, 1968 N/A
(9a4) 10 d4 Arlean Dean Wiekamp June 12, 1942 N/A
(9a4) 10 d5 Janice Ruth Wiekamp March 2, 1945 N/A
(9d7) 10 d6 Rodger Van Dam May 24, 1957 N/A
(9d7) 10 d7 Ivan Van Dam June 6, 1959 N/A
(9d7) 10 d8 Darla Van Dam May 6, 1965 N/A
(9d7) 10 d9 Judy Van Dam December 1, 1971 N/A
(9e7) 10 e1 Christopher Mark Roghair November 28, 1977 N/A
(9e7) 10 e2 Shawn Allen Roghair August 13, 1983 N/A
(9e7) 10 e3 Heather Alicia Roghair March 23, 1985 N/A
(9e7) 10 e4 David Luke Guillot March 4, 1976 N/A
(9f4) 10 e5 Dawn Sodman N/A N/A
(9f4) 10 e6 David Brian Sodman N/A N/A
(9f4) 10 e7 Lora Lynn Sodman N/A N/A
(9f4) 10 e8 Kenneth Dean Sodman N/A N/A
(9f5) 10 e9 Linda Jane Riepma N/A N/A
(9f5) 10 f1 Debra Ann Riepma N/A N/A
(9f6) 10 f2 Cyndia Louise Van Beek N/A N/A
(9f6) 10 f3 Valarie Fay Van Beek N/A N/A
(9f7) 10 f4 Patricia De Jong N/A N/A
(9f7) 10 f5 Theresa De Jong N/A N/A
(9g3/9i) 10 f6 Melvyn J. Roghair October 22, 1942 N/A
(9g3/9i) 10 f7 Barbara Roghair N/A N/A
(9g3/9i) 10 f8 Roland Roghair March 30, 1948 N/A
(9g3/9i) 10 f9 Carol Roghair N/A N/A
(9g3/9i) 10 g1 Dennis Roghair N/A N/A
(9g3/9i) 10 g2 Keith Roghair N/A N/A
10a 11 a Frank Roghair May 3, 1970 N/A
10a 11 b Yvonne Roghair July 31, 1972 N/A
10b 11 c Rudy Johannes Hendrik Roghair October 24, 1979 N/A
10c 11 d Mark Roghair November 2, 1988 N/A
10g 11 e Esther Gabrielle Roghair December 15, 1981 N/A
10g 11 f Danielle Rebecca Roghair August 15, 1986 N/A
10g 11 g Rachel Roghair January 14, 1988 N/A
10i 11 h Ivo Roghair January 8, 1982 N/A
10i 11 i Mark Roghair February 24, 1986 N/A
10j 11 j Matthijs Roosjen October 4, 1985 N/A
10j 11 k Eline Kirsten Roosjen November 22, 1989 N/A
10k 11 l Rogier Martijn Arensman June 13, 1984 N/A
10k 11 m Ruben Jonathan Arensman June 9, 1987 N/A
10l 11 n Merel Inger van Vierssen February 14, 1994 N/A
10o 11 o Dirk Age Zeilstra September 2, 1977 N/A
10o 11 p Arjan Jacob September 2, 1977 N/A
10p 11 q Vera Roghair September 22, 1989 October 19, 1989
10p 11 r Louis Jacob Hendrik Roghair March 27, 1991 N/A
10p 11 s Charlotte Elise Roghair June 23, 1993 N/A
(10s/10f6) 11 t Jill M. Roghair N/A N/A
(10s/10f6) 11 u Jeanne S. Roghair January 3, 1964 N/A
(10t/10f7) 11 v N/A N/A N/A
(10t/10f7) 11 w N/A N/A N/A
(10u/10f8) 11 x Roland Roghair around 1970 N/A
(10u/10f8) 11 y Robert D. Roghair N/A N/A
(10v/10f9) 11 z N/A N/A N/A
(10v/10f9) 11 a1 N/A N/A N/A
(10v/10f9) 11 a2 N/A N/A N/A
(10w/10g1) 11 a3 N/A N/A N/A
(10w/10g1) 11 a4 N/A N/A N/A
10y 11 a5 Nicholas Jan Roghair October 14, 1973 N/A
10y 11 a6 David Lev Roghair December 8, 1975 N/A
10z 11 a7 Jonathan Burns Roghair June 21, 1979 N/A
(10a1) 11 a8 Christopher Edward Shoji April 11, 1982 N/A
(10a2) 11 a9 Taylor Ryanne Roghair June 20, 1995 N/A
(10a3) 11 b1 Marty Mel Roghair February 20, 1968 N/A
(10a3) 11 b2 Laurel Sue Roghair February 24, 1970 N/A
(10a3) 11 b3 Chane Leslie Roghair August 16, 1972 N/A
(10a3) 11 b4 Brice Evans Roghair May 23, 1976 N/A
(10a3) 11 b5 Brad Scott Roghair December 14, 1979 N/A
(10a3) 11 b6 Lonnie Jack Roghair December 6, 1981 N/A
(10a4) 11 b7 Loretta Grace Stoel September 8, 1960 N/A
(10a4) 11 b8 Kevin Jacob Stoel December 15, 1961 N/A
(10a4) 11 b9 Glen Allen Stoel September 5, 1965 N/A
(10a4) 11 c1 Caren Lanette Stoel March 25, 1967 N/A
(10a5) 11 c2 Angela Jo Roghair April 29, 1964 N/A
(10a5) 11 c3 Brenda Sue Roghair October 13, 1969 N/A
(10a5) 11 c4 Carmen Jay Roghair March 18, 1972 N/A
(10a5) 11 c5 Candice Kay Roghair March 18, 1972 N/A
(10a6) 11 c6 Jackie Celeste Roghair June 4, 1967 N/A
(10a6) 11 c7 Teresa Lynn Roghair December 14, 1970 N/A
(10a7) 11 c8 Milton John Jakeway October 20, 1966 N/A
(10a8) 11 c9 Kathy Dee Jackson August 17, 1967 N/A
(10a8) 11 d1 Cody Lee Ferwerda September 12, 1976 N/A
(10b1) 11 d2 Michael George Wilson April 7, 1965 N/A
(10b3) 11 d3 Donna Jean Roghair November 28, 1981 N/A
(10b3) 11 d4 Paul James Roghair September 26, 1983 N/A
(10b3) 11 d5 Sarah Jane Roghair December 4, 1985 N/A
(10b5) 11 d6 Elizabeth Joy Roghair February 19, 1984 N/A
(10b5) 11 d7 Robyn Marie Roghair June 13, 1986 N/A
(10b5) 11 d8 Nichole Le Rea Roghair October 31, 1989 N/A
(10b7) 11 d9 Phoebe Theresa Oostwouder August 1, 1997 N/A
(10b8) 11 e1 Daniel John Vander Schaaf June 26, 1987 N/A
(10b8) 11 e2 Dustin James Vander Schaaf November 12, 1996 N/A
(10b9) 11 e3 Nathan Wade Vander Schaaf October 27, 1982 N/A
(10b9) 11 e4 Nancy Rae Vander Schaaf December 19, 1984 N/A
(10b9) 11 e5 Curtis John Vander Schaaf December 23, 1986 N/A
(10b9) 11 e6 Krystle Jo Vander Schaaf November 11, 1989 N/A
(10b9) 11 e7 Ben Andrew Vander Schaaf May 17, 1993 N/A
(10b9) 11 e8 Rachel Ann Vander Schaaf September 28, 1996 N/A
(10c1) 11 e9 Eric Dean Vander Schaaf October 28, 1980 N/A
(10c1) 11 f1 Emily Ann Vander Schaaf August 24, 1983 N/A
(10c1) 11 f2 Evan Jay Vander Schaaf April 3, 1987 N/A
(10c2) 11 f3 Lea Catherine Dobbs September 17, 1992 N/A
(10c2) 11 f4 Casey Lynn September 28, 1996 N/A
(10c6) 11 f5 Vicky Lynn Doyle January 25, 1976 N/A
(10c6) 11 f6 Sara Diane Doyle April 12, 1978 N/A
(10c6) 11 f7 Carin Amber Doyle June 6, 1981 N/A
(10c6) 11 f8 Nathan Andrew Doyle October 6, 1983 N/A
(10c7) 11 f9 Jason George Roghair November 21, 1977 N/A
(10c7) 11 g1 Justin Lee Roghair October 19, 1980 N/A
(10c7) 11 g2 Jeffrey Aaron Roghair December 17, 1982 N/A
(10c7) 11 g3 Heather Marie Roghair January 19, 1985 N/A
(10c8) 11 g4 Anthony Tyler Freeman February 23, 1993 N/A
(10d1) 11 g5 Ron Robert Shippy July 7, 1986 N/A
(10d1) 11 g6 Ryan Roger Shippy November 29, 1988 N/A
(10d1) 11 g7 Candice Amanda Shippy October 25, 1990 N/A
(10d1) 11 g8 Cathlin Ann Shippy December 27, 1992 N/A
(10d2) 11 g9 Trevor Douglas Waters February 10, 1994 N/A
(10d4) 11 h1 Valerie Sue Wiekamp July 5, 1966 N/A
(10d4) 11 h2 Kevin Jay Wiekamp August 21, 1968 N/A
(10d4) 11 h3 Gail Rene Wiekamp September 24, 1969 N/A
(10d4) 11 h4 Maria Joy Wiekamp September 14, 1972 N/A
(10d4) 11 h5 Mavis Ann Wiekamp December 20, 1973 N/A
(10d4) 11 h6 Carisa Roe Wiekamp April 6, 1977 N/A
(10d6) 11 h7 Joseph Van Dam May 2, 1979 N/A
(10d8) 11 h8 Andrew Remmers August 17, 1992 N/A
(10d8) 11 h9 Austin Remmers October 25, 1996 N/A
(10e4) 11 i1 Kelcey Dawn LaPoint February 28, 1995 N/A
(10e4) 11 i2 Caleb Luke Guillot October 13, 1997 N/A
(10f6/10s) 11 i3 Jill M. Roghair N/A N/A
(10f6/10s) 11 i4 Jeanne S. Roghair January 3, 1964 N/A
(10f7/10t) 11 i5 N/A N/A N/A
(10f7/10t) 11 i6 N/A N/A N/A
(10f8/10u) 11 i7 Roland Roghair around 1970 N/A
(10f8/10u) 11 i8 Robert D. Roghair N/A N/A
(10f9/10v) 11 i9 N/A N/A N/A
(10f9/10v) 11 j1 N/A N/A N/A
(10f9/10v) 11 j2 N/A N/A N/A
(10f9/10v) 11 j3 N/A N/A N/A
(10f9/10v) 11 j4 N/A N/A N/A
(11x/11i7) 12 a Marissa Roghair around 1997 N/A
(11y/11i8) 12 b Jasmine Jean Roghair N/A N/A
(11b2) 12 c Caleb Darin Schriever September 13, 1993 N/A
(11b2) 12 d Joshua George Schriever N/A N/A
(11b7) 12 e Kristi Lee Baker December 23, 1978 STILLBORN
(11b7) 12 f Chelsey Alaina Schmidt July 29, 1988 N/A
(11b7) 12 g Arielle Jasmine Schmidt February 4, 1991 N/A
(11b8) 12 h Cassaundra Marie Stoel January 10, 1986 N/A
(11b9) 12 i Lacie Jo Stoel April 10, 1986 N/A
(11c1) 12 j Nicholas Andrew de Boer March 18, 1992 N/A
(11c2) 12 k Kelly Dale Kinsley December 25, 1984 N/A
(11c2) 12 l Anthony Gordon Kinsley April 16, 1987 N/A
(11c3) 12 m Michael Roger Olson October 14, 1988 N/A
(11c3) 12 n Amanda Lynn Olson August 28, 1991 N/A
(11c4) 12 o Logan Lawrence Baker April 7, 1995 N/A
(11c6) 12 p Tina Grace Roghair November 2, 1989 N/A
(11c6) 12 q Kaithyn Nicole Singer November 12, 1997 N/A
(11c7) 12 r Amanda Kerri Tianowitz May 1, 1989 N/A
(11c7) 12 s Joshua Aaron Tianowitz June 2, 1990 N/A
(11c7) 12 t Zachariah Abraham Tianowitz April 13, 1995 N/A
(11c8) 12 u Ashley Dawn Jakeway June 1, 1989 N/A
(11c9) 12 v Kassidy Nicole Linabury July 23, 1995 N/A
(11h1) 12 w John Clement Cain October 7, 1991 N/A
(11h1) 12 x Zachary Hunter Cain April 4, 1994 N/A
(11h3) 12 y Timothy Andrew Rensink July 11, 1993 N/A
(11i7/11x) 12 z Marissa Roghair around 1997 N/A
(11i8/11y) 12 a1 Jasmine Jean Roghair N/A N/A


Last Updated on 11/2/98
By Christopher Roghair
Email: cmrspock@geocities.com

This page hosted by Get your own Free Home Page

Hosting by WebRing.