Колекција старе српске изворне музике
 
 
Албум "Птичице"
 
 
 
Београд, Србија, 2004.
 

                                                                                                             English version
 
 
 
Download this file   Поранила кумрија
 
Download this file   Тамна ноћи
 
Download this file   Калеш бре Анђо
 
Download this file   Земи ме земи
 
Download this file   Попој ми слуго царева
 
Download this file   Росна ливада
 
Download this file   Ој орачу
 
Download this file   Чије је оно девојче
 
Download this file   Невен вене
 
Download this file   Густа ми магла
 
Download this file   Ој јаворе
 
 
 

Извођачи
 Птице, Поток, Гром, Киша, Ветар,
 Ана Пауновић и Миша Јовчић
 

 
Захваљујемо

This site is a member of WebRing. To browse visit here.

 
 
 
 

Hosting by WebRing.