Itzultzailea

Traductor

Translator

Euskara - Espainiera - Ingelesa
Vasco- Español - Inglés
Basque - Spanish - English

Agurrak / Saludos / Greetings:

Kaixo
Hola
Hello / Hi
Agur
Adios
Good bye / Bye bye
Gero arte
Hasta luego
See you later
Egunon
Buenos días
Good morning
Arratsaldeon
Buenas tardes
Good afternoon / evening
Gabon
Buenas noches
Good night
Zer moduz?
¿Qué tal?
How are you?
Eskerrik asko
Gracias
Thank you / Thanks
Bai

Yes
Ez
No
No
Behar bada
Quizás
Maybe
Ez dakit
No sé
I don't know

Pertsonak / Personas / People:

Ni
Yo
I
Hi / Zu
Tu / Usted
You (sing.)
Hura
El / Ella / Ello
He / She / It
Gu
Nosotros
We
Zuek
Vosotros / Ustedes
You (pl.)
Haiek
Ellos / Ellas
They

Familia / Familia / Family:

Gurasoak
Padres
Parents
Ama
Madre
Mother
Aita
Padre
Father
Arreba / Ahizpa
Hermana
Sister
Anaia / Neba
Hermano
Brother
Emaztea
Esposa
Wife
Senarra
Marido
Husband
Izeba
Tía
Aunt
Osaba
Tío
Uncle
Amona
Abuela
Grandmother
Aitona
Abuelo
Grandfather
Gizona
Hombre
Man
Andrea
Mujer
Woman
Umea
Niño
Child
Semea
Hijo
Son
Alaba
Hija
Daughter
Lehengusua/lehengusina
Primo/a
Cousin
Laguna
Amigo/a
Friend

Zenbakiak / Números / Numbers:

Bat
Uno
One
Bi
Dos
Two
Hiru
Tres
Three
Lau
Cuatro
Four
Bost
Cinco
Five
Sei
Seis
Six
Zazpi
Siete
Seven
Zortzi
Ocho
Eight
Bederatzi
Nueve
Nine
Hamar
Diez
Ten
Hamaika
Once
Eleven
Hamabi
Doce
Twelve
Hamairu
Trece
Thirteen
Hamalau
Catorce
Fourteen
Hamabost
Quince
Fifteen
Hamasei
Dieciseis
Sixteeen
Hamazazpi
Diecisiete
Seventeen
Hemezortzi
Dieciocho
Eighteen
Hemeretzi
Diecinueve
Nineteen
Hogei
Veinte
Twenty
Hogei ta bat
Veintiuno
Twenty one
Hogei ta hamar
Treinta
Thirteen
Berrogei
Cuarenta
Fourteen
Berrogei ta hamar
Cincuenta
Fifteen
Hirurogei
Sesenta
Sixteen
Hirurogei ta hamar
Setenta
Seventeen
Laurogei
Ochenta
Eighteen
Laurogei ta hamar
Noventa
Nineteen
Ehun
Cien
One hundred
Ehun ta bat
Ciento uno
One hundred one
Berrehun
Doscientas
Two hundred
Hiruehun
Trescientas
Three hundred
Laurehun
Cuatrocientas
Four hundred
Bostehun
Quinientas
Five hundred
Seirehun
Seiscientas
Six hundred
Zazpirehun
Setecientas
Seven hundred
Zortzirehun
Ochocientas
Eight hundred
Bederatzirehun
Novecientas
Nine hundred
Mila
Mil
One thousand

Orduak / Horas / Time

Ordubata
La una
One (o'clock)
Ordubiak
Las dos
Two (o'clock)
Hirurak
Las tres
Three (o'clock)
Laurak
Las cuatro
Four (o'clock)
Hamabiak
Las doce
Twelve (o'clock)
Lau t'erdiak
Las cuatro y media
Half past four
Laurak eta laurden
Las cuatro y cuarto
A quarter past four
Laurak laurden gutxi
Las cuatro menos cuarto
A quarter to four
Ordu
Hora
Hour
Minutua
Minuto
Minute
Segundua
Segundo
Second

Jaten eta edaten / Comiendo y bebiendo / Eating and drinking

Gosaria
Desayuno
Breakfast
Bazkaria
Comida
Lunch
Afaria
Cena
Dinner
Jan
Comer
Eat
Edan
Beber
Drink
Menua
Menú
Menu
Ura
Agua
Water
Zerbitzaria
Camarero
Waiter
Ardoa
Vino
Wine
Sagardoa
Sidra
Cider
Garagardoa
Cerveza
Beer
Kafea
Café
Coffee
Freskagarriak
Refrescos
Soft drinks
Zukua
Zumo
Juice
Laranja
Naranja
Orange
Fruta
Fruta
Fruit
Arraultza
Huevo
Egg
Ogia
Pan
Bread
Zopa
Sopa
Soup
Entsalada
Ensalada
Salad
Sagarra
Manzana
Apple
Haragia
Carne
Meat
Txerria
Cerdo
Pork
Oilaskoa
Pollo
Chicken
Arraia
Pescado
Fish
Arroza
Arroz
Rice
Patata
Patata
Potato
Azukrea
Azucar
Sugar
Gatza
Sal
Salt
Olioa
Aceite
Oil
Barazkia
Verdura
Vegetable
Gazta
Queso
Cheese
Izotza
Hielo
Ice

Egunak / Días / Days

Gaur
Hoy
Today
Bihar
Mañana
Tomorrow
Atzo
Ayer
Yesterday
Etzi
Pasado mañana
The day after tomorrow (?)
Herenegun
Antes de ayer
The day before yesterday (?)
Astelehena
Lunes
Monday
Asteartea
Martes
Tuesday
Asteazkena
Miercoles
Wednesday
Osteguna
Jueves
Thursday
Ostirala
Viernes
Friday
Larunbata
Sábado
Saturday
Igandea
Domingo
Sunday
Jai eguna
Día festivo
Holiday
Astea
Semana
Week
Asteburua
Fin de semana
Week-end

Hilabeteak / Meses / Months

Urtarrila
Enero
January
Otsaila
Febrero
February
Martxoa
Marzo
March
Apirila
Abril
April
Maiatza
Mayo
May
Ekaina
Junio
June
Uztaila
Julio
July
Abuztua
Agosto
August
Iraila
Septiembre
Septembre
Urria
Octubre
October
Azaroa
Noviembre
November
Abendua
Diciembre
December

Datak / Fechas / Dates

1997ko otsailaren 19an
19 de febrero de 1997
February the 19th, of 1997
97-Ots-19
19-Feb-97
Feb-19-97
97/02/19
19/02/97
02/19/97

Koloreak / Colores / Colors

Txuria
Blanco/a
White
Horia
Amarillo/a
Yellow
Berdea / Orlegia
Verde
Green
Urdina
Azul
Blue
Gorria
Rojo
Red
Beltza
Negro
Black

If you have any other word or little text you want to translate simply leave a comment and you will be answered.

Si tienes alguna palabra o pequeño texto que te gustaría saber la traducción simplemente deja un comentario y obtendrás su traducción.

Edozein hitzen itzulpena ezagutu nahi izanez gero, utzi komentario bat eta itzulpena lortuko duzu.


Any suggestion or error report
Cualquier consulta o rectificación
Edozein iradokizun edo zuzenketa

Aitor


[Index] [Euskaraz] [In English] [En Español] [Form]


Egilea: Aitor - aitoru@mailcity.com
Donostia - Euskal Herria
URL:
http://webspace.webring.com/people/bd/donostia

Hosting by WebRing.